บางครั้งการมีความตั้งใจที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าถึงประกันสุขภาพตามกฎหมายล้มเหลว
โดย แวร์เนอร์ อับดัก และ ชเตฟาน วิทเทอ

สำหรับผู้ที่ปลดเกษียณแล้วมันยิ่งยากขึ้นไปอีก จุดผลักดันที่สำคัญคือต้องมีการยังชีพที่มั่นคงซึ่งถูกนำมาเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายมาตราที่ 5 ของกฎหมายว่าด้วยการพักอาศัย  หากจำเป็นก็จะต้องให้คำยินยอมเพื่อรักษาความมั่นคงในการดำรงชีวิตโดยบุคคลที่สามตามข้อกำหนดของ A 68 AufenthG
("ความรับผิดชอบต่อการดำรงชีวิต") ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องกองทุนสาธารณะ weiterlesen...